ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

Про організацію громадських робіт по Вербівській сільській раді у 2016 році

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕРБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 33

Від   10  грудня   2015 року

Про організацію громадських робіт


по Вербівській  сільській  раді


у 20
16 році

Відповідно до ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 27.05.97р. №280 97/ВР, ст. 31 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від20.03.2013 року № 175,  з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальноїпідтримки,зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в територіальному органі Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах  як такі, щошукають роботу; працівники, яківтратиличастинузаробітної  плати внаслідоквимушеногоскорочення до 50 відсотківпередбаченоїзаконодавствомтривалостіробочого часу у зв’язкуіззупиненням (скороченням) виробництвапродукції, виконком сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

                1.Організувати у 2016 році за участю Балаклійського районного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності громадські роботи, які повинні мати суспільно корисну спрямованість,    відповідати  потребам  територіальної  громади   та  сприяти її соціальному розвитку.

 

                2.Виділити кошти з місцевого бюджету в сумі  25000  грн. для фінансування організації громадських  робіт, рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

              3.Затвердити перелік видів громадських робіт.  (додаток №1)

        4. Визначити, що громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру повинні проводитись виключно на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.

 

            5.Затвердити перелік підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, за участю яких планується організація громадських робіт.(Додаток №2)

 

  6.Балаклійському районному центру зайнятості укласти договори на проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру з підприємствами, установами і організаціями, які потребують залучення додаткової робочої сили на виконання таких робіт, та здійснити направлення незайнятих громадян та різних категорій зайнятого населення, за їх згодою.

 

              7. Контроль  за  виконанням рішення покласти наСкринник  О.О. сільського голову.

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                 О. СКРИННИК