ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості) за рахунок земель колективної власності ВАТ «Вербівське» для ведення товарного сільського

УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LІІІ сесія  VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від    27  вересня  2019 року                                              № 492 - VII

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення ) меж земельної ділянки (паю) в натурі

(на місцевості)  за рахунок земель колективної

власності ВАТ «Вербівське» для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва, розташованої

за межами населених пунктів на  території

Вербівської сільської ради   гр.......

 

Розглянувши  заяву, вх.№ 78від 19.09.2019 року, гр. ...... (РНОПП ......), яка зареєстрована по вул. Степова, 24 в с. Вербівка Балаклійського району Харківської області, з проханням надати дозвіл  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)  за рахунок земель колективної власності ВАТ «Вербівське», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  розташованої за межами населених пунктів на  території Вербівської сільської ради, право на яку посвідчено сертифікатом  на право на земельну частку(пай) серія ХР № 0230526 від 01.03.2000р. та внесеними змінами до нього 20.05.2019 року на підставі свідоцтва про  право на спадщину за законом  від 22.12.2009 року, беручі до уваги викопіювання Вербівської сільської ради по розташуванню земельної ділянки (ксерокопія контура ВРФ ділянка 09 з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток(паїв) за рахунок земель колективної власності ВАТ «Вербівське»), керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні від 10.07.2018р. № 2498-VIІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 37, ст.277)»,  сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати гр. .......  дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості) згідно раніше затвердженого проекту землеустрою щодо організації території земельних часток(паїв) за рахунок земель колективної власності ВАТ «Вербівське»: рілля – контур ВРФ ділянка 09, площею – 3,8181 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населеного пункту на  території Вербівської сільської ради.

 

   2. Гр. ......  виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості)  за рахунок земель колективної власності ВАТ «Вербівське», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених пунктів на  території Вербівської сільської ради   подати на затвердження до сільської ради.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ                              І.КОСАРЄВА