ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

Про внесення змін у додаток до рішення LХІV (позачергової) сесії VІ скликання Вербівської сільської ради від 09 липня 2015 року « Про встановлення на території Вербівської сільської ради податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки».

УКРАЇНА

 

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХV (позачергова) сесія  VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  14 липня  2017 року                                                  № 225 - VІІ

 

 

Про внесення змін у додаток до рішення

LХІV (позачергової) сесії VІ скликання

Вербівської сільської ради від 09 липня 2015 року

« Про встановлення на території  Вербівської

сільської ради податку на нерухоме

майно відмінне від земельної ділянки».

 

Відповідно до п.4 розділу ІІ « Прикінцеві та перехідні положення», Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»  від 20 грудня 2016 року № 1791 – VІІІ,  на підставі ст.ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 266 Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни  в Додаток до рішення LХІV (позачергової) сесії VІ кликання Вербівської сільської ради від 09 липня 2015 року « Про встановлення на території Вербівської  сільської ради податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки», вклавши його в новій редакції(додається ).

 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності 1 січня 2018 року.

3.контроль за виконанням рішення покласти на планово-бюджетну комісію (Мартинова Т.Д.)

   

 

 

          В.О.СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ                                      

СЕКРЕТАР  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                       І.КОСАРЄВА

 

 

Додаток

до рішення  ХХV (позачергової) сесія VІІ скликання

Вербівської сільської  ради № 225 – VІІ від  «14 » липня  2017 р.

 

ПОДАТОК  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО,

ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Платники податку

1.1.Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі по тексту – податок), є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

2.2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу;

б) прибудова до житлового будинку;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку;

2.2.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

2.2.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2.3. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

б) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бари, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

в) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

г) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,підвали, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.4. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) гуртожитки;

в) житлова нерухомість непридатна для проживання.

г) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. База оподаткування

            3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості –  на  120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх  часток),    на  180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Встановити пільгу з податку, що сплачується на території Вербівської сільської ради з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), шляхом звільнення від його сплати.

4.3.Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Вербівської сільської  ради   з об’єктів житлової нерухомості, для наступних фізичних осіб шляхом звільнення від його сплати:

- фізичні особи, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника.

4.4.1. Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Вербівської сільської ради  з об’єктів нежитлової нерухомості, шляхом звільнення від його сплати за наступне майно:

а) господарські (присадибні) будівлі, а саме: вбиральні, погреби, навіси, альтанки, підвали, колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки.

б) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних закладів охорони здоров’я, освіти;

 

4.4. Органи місцевого самоврядування до 25 грудня  року, що передує звітному подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості відомості стосовно наданих ними пільг.

 

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Вербівської сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування  і вказані у пунктах 5.2, 5.3 цього додатка до рішення.

            5.2. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичні та юридичні  особи  0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

            5.3. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних  осіб:

- магазини, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бари,  будівлі підприємств  побутового обслуговування – 0,2 відсотка;

- господарські (присадибні) будівлі, допоміжні приміщення: сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, котельні, трансформаторні станції – 0,05 відсотка;

- інші – 0,2 відсотка.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6.2. Встановити, що у 2018  році базовий податковий (звітний) період починається з 01.01.2018 р.        

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості згідно  Податкового Кодексу:

           

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника

об’єкта оподаткування податком

            8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

            8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

9. Порядок сплати податку

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  міського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

 10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

 

 

Секретар сільської  ради                                     І.Косарєва