ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на 2017 рік” від 23 грудня 2016 року № 151-VII

УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ХХV (позачергова) сесія  VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   14  липня   2017  року                                          № 222  -  VІІ

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради "Про сільський бюджет

на 2017 рік"від 23 грудня 2016 року № 151-VII

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від    23 грудня 2016 року “Про сільський бюджет на 2017 рік”, виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 

1. Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи сільського бюджету  у сумі 6638,807 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету   5505,739 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1133,068 тис. грн.,у тому числі бюджет розвитку 1006,435 тис.грн., згідно з додатком №1 до цього рішення;

-                     видатки сільського бюджету у сумі 6966,197 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 5248,262 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету  1717,935 тис. грн., ;

-                     профіцит сільського  бюджету у сумі 257,477 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 257,777  тис. грн.,згідно з додатком № 2 до цього рішення.

-                    дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 584,867 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

 

  2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 5122,062 тис. грн. та спеціальному фонду 1717,935 тис. грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  92,0 тис. гривень.

4. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  (додаток № 4) .

5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком                   № 5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з  додатком № 6  до цього рішення.

      7.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1781,173 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

-нарахування на заробітну плату (код 2120);

-забезпечення продуктами харчування  (код 2230);

-оплата енергоносіїв (код 2270);

-поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

-інші виплати населенню (код 2730)

 

9. Надати право постійній планово-бюджетній комісії в процесі виконання сільського бюджету при необхідності за поданням головного бухгалтера з послідуючим затвердженням на сесії ради здійснювати перерозподіл коштів в межах установлених лімітів за економічною та функціональною класифікацією.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Доручити сільському голові укласти договір з УДКСУ у Балаклійському районі на отримання короткотермінових позичок на покриття касових розривів, що виникають при виконанні сільського бюджету.

 

      12.   Дозволити сільському голові підписувати угоди  та зміни до угод з районною радою на перерахування субвенції з послідуючим її затвердженням на сесії.

 

     13. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

     14.  Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

 

    15.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження визначені ст.69¹,  71 Бюджетного кодексу України.

 

   16.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження визначені ст.71¹ Бюджетного кодексу України.

 

17.Секретарю сільської ради Косарєвій О.О. оприлюднити рішення шляхом вивішування його на дошках оголошень .

 

     18.   Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

     19.   Контроль за рішенням покласти на планово – бюджетну  комісію  ( Мартинова Т.Д.).

 

 

 

          В.О.СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ                                      

СЕКРЕТАР  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                       І.КОСАРЄВА