ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на 2016 рік” від 21 грудня 2015 року № 29-VII

УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІV (позачергова) сесія VІІ скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  22   вересня    2016 року                                          № 118 -  VІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

“Про сільський бюджет на 2016 рік”

від 21 грудня 2015 року № 29-VII

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від 21 грудня 2015 року “Про сільський бюджет на 2016 рік”, виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету бюджету у сумі 4108,536 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету бюджету  3984,334 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 124,202 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 4321,536 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3479,134 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету  842,402 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку  718,200 тис. грн.;

-  профіцит сільського бюджету у сумі 505,200 тис.грн., у тому числі загального фонду сільського бюджету — 505,200 тис.грн., та згідно з додатком №2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 718,200 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

  2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 3453,299 тис. грн. та спеціальному фонду 842,402 тис. грн. ,згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  10,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1310,588 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  (додаток № 6) .

 

7. Затвердити перелік об’єктів,  видатки на які у 2016 році  будуть проводитися за рахунок коштів з бюджету розвитку згідно з  додатком № 7.

 8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

      -          оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

      -         нарахування на заробітну плату (код 2120);

-                       забезпечення продуктами харчування  (код 2230);

-                       оплата енергоносіїв (код 2270);

     -          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

     -          інші виплати населенню (код 2730)

 

9. Надати право постійній планово-бюджетній комісії в процесі виконання сільського бюджету при необхідності за поданням головного бухгалтера з послідуючим затвердженням на сесії ради здійснювати перерозподіл коштів в межах установлених лімітів за економічною та функціональною класифікацією.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Доручити сільському голові укласти договір з УДКСУ у Балаклійському районі на отримання короткотермінових позичок на покриття касових розривів, що виникають при виконанні сільського бюджету.

12.   Дозволити сільському голові підписувати угоди  та зміни до угод з районною радою на перерахування субвенції з послідуючим її затвердженням на сесії.

13. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14.  Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік: до доходів належать надходження визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

 

15.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження визначені ст.69¹,  71 Бюджетного кодексу України.

 

16.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження визначені ст.71¹ Бюджетного кодексу України.

 

17. Секретарю сільської ради Косарєвій О.О. оприлюднити рішення шляхом вивішування його на дошках оголошень .

18.   Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

19.   Контроль за рішенням покласти на планово – бюджетну  комісію ( Мартинова Т.Д.).

 

 

 

 

           СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                               О.СКРИННИК