ОмскАвтоСклад

Вербівська сільська рада Балаклійського району

ХLІІ ( позачергова) сесія VІІ скликання

УКРАЇНА

ВЕРБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХLІІ ( позачергова)  сесія VІІ скликання  

  П Р О Т О К О Л

с. Вербівка                                                                                23   жовтня   2018 року

         15:00 год.

Вербівська сільська рада, кабінет сільського голови

Сесію відкриває і веде сільський голова Скринник О.О.

 

Всього обрано депутатів –  14  чол.

В роботі сесії беруть участь    10   депутатівсільської  ради (список додається)

Відсутні  4   депутати.

 

Кворум є, сесію оголошую відкритою.

 

В роботі сесії беруть участь запрошені (список присутніх запрошених на сесії додається).

 

При реєстрації депутатам роздані проекти  рішень та матеріали до них.СЛУХАЛИ
:Скринник  О.О. – сільського голову  « Про затвердження порядку денного ХХХVІІІ  сесії  сільської  ради VII скликання», яка повідомила, що розпорядженням Вербівського сільського  голови № 21  від 19.10.2018р.,  яке  було розміщено на офіційному веб-сайті Вербівської сільської  ради, для розгляду на ХLІІ (позачергову)  сесію було винесено   12  питаннь.

 

     Пропоную  порядок денний взяти за основу.

 

ВИРІШИЛИ:  Запропонований порядок деннийXLІІ( позачергової)  сесії  сільської  ради   VII скликання взяти за основу.

                                                    Голосували: „за” - 11
                                                  „проти” - немає
                                                  „утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова)

Чи є у когось доповнення  до порядку денного? Немає

            Пропоную   порядок деннийXL ( позачергової)сесії  сільської  ради VII скликання затвердити в цілому:

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 372   – VII «Про затвердження порядку  денного  XLІІ    (позачергової)  сесії  сільської  ради VII  скликання» прийняти (додається).

 

 

Голосували: „за” -  11
„проти” - немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова)

 

СЛУХАЛИ: Скринник О.О., сільського голову, яка   запропонувала  затвердити слідуючий  регламент роботи сесії:

-  для доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин;

-  для виступів – до 5 хвилин;

-  сесію провести за  годину без перерви.

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів інші пропозиції щодо регламенту роботи сесії. 

(Інших пропозицій не надійшло)

 Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про затвердження запропонованого регламенту роботи сесії

Голосували: „за” – 11   
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова)

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2018 рік» від 19 грудня 2017 року № 289 –VII.

Доповідає:  Івченко О.І. –  головний бухгалтер сільської ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2018 рік» від 19 грудня 2017 року № 289 –VII".

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 373  -VII" Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2018 рік» від 19 грудня 2017 року № 289 –VII  » прийняти (додається).

Голосували: „за” –  11     
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

СЛУХАЛИ: Про участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад « Разом в майбутнє» у 2018-2019 роках.

Доповідає:  Івченко О.І. –  головний бухгалтер сільської ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 (надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад « Разом в майбутнє» у 2018-2019 роках".

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 374 -VII" Про участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад « Разом в майбутнє» у 2018-2019 роках » прийняти (додається).

Голосували: „за” – 11      
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

СЛУХАЛИ:  Капітальний  ремонт  дороги комунальної  власності в  с. Вербівка  по                      вул. Свободи  Балаклійського району  Харківської  області.

Доповідає:  Івченко О.І. –  головний бухгалтер сільської ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Капітальний  ремонт  дороги комунальної  власності в  с. Вербівка  по   вул. Свободи  Балаклійського району  Харківської  області.".

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 375   -VII"Капітальний  ремонт  дороги комунальної  власності в   с. Вербівка  по   вул. Свободи  Балаклійського району  Харківської  області  » прийняти (додається).

Голосували: „за” –11       
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

СЛУХАЛИ: Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою   с.Вербівка гр.........

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою   с.Вербівка гр......".

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 376  -VII" Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою   с.Вербівка гр.....» прийняти (додається).

Голосували: „за” –  11     
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

СЛУХАЛИ:Про припинення права користування на земельні  ділянки  в зв’язку з відмовою    с.Вербівка гр.......

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про припинення права користування на земельні  ділянки  в зв’язку з відмовою    с.Вербівка гр.......".

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 377  -VII"  Про припинення права користування на земельні  ділянки  в зв’язку з відмовою    с.Вербівка гр........» прийняти (додається).

Голосували: „за” –  11      
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення  особистого селянського господарства  в с. Вербівка гр. ....

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення  особистого селянського господарства  в               с. Вербівка гр. ...... ".

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 378  -VII" Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення  особистого селянського господарства  в с. Вербівка гр. ..... » прийняти (додається).

 

Голосували: „за” – 11    
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою    с.Вербівка гр........

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою    с.Вербівка гр......".

ВИРІШИЛИ: рішення № 379 -VII" Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою    с.Вербівка гр.......» прийняти (додається).

Голосували: „за” –  11      
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Вербівка      вул. Свободи,... гр........

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в с. Вербівка вул. Свободи,.... гр........ »

 

ВИРІШИЛИ: рішення   380 -VII" Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в    с. Вербівка вул. Свободи,.... гр...... » прийняти (додається).

Голосували: „за” –  11      
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

 СЛУХАЛИ:  Про надання в користування земельних ділянок  в с. Вербівка вул.Північна ,... гр. .......

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про надання в користування земельних ділянок  в  с. Вербівка вул.Північна ,....гр. .....»

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 381 -VII" Про надання в користування земельних ділянок  в с. Вербівка вул.Північна , ...гр. .......» прийняти (додається).

Голосували: „за” – 11      
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Вербівка вул.Центральна,.....гр........

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Вербівка вул.Центральна,.... гр........ »

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 382 -VII"Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Вербівка вул.Центральна,..... гр...... » прийняти (додається).

Голосували: „за” – 11      
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

СЛУХАЛИ:Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою   с.Вербівка гр.......

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою   с.Вербівка гр....... »

 

ВИРІШИЛИ: рішення   383 -VII"Про припинення права користування на земельну  ділянку  в зв’язку з відмовою   с.Вербівка гр......» прийняти (додається).

Голосували: „за” –  11     
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення  ХХVIII (позачерговаої) сесії   № 256 - VII та затвердження технічної документації    із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у спільну сумісну власність  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Вербівка вул.Дружби, .... гр..... та ......

 Доповідає:  Кизименко А.О. –  спеціаліст  сільської  ради.

 

 Скринник О.О. запитала, чи є у депутатів запитання, зауваження з даного питання.

 (Запитань, зауважень не надійшло)

 Скринник О.О. запитала, чи є бажаючі виступити з даного питання порядку денного.

(Бажаючих виступити не було)

 

Скринник О.О. запитала, які будуть пропозиції.

 

(надійшла пропозиція депутатів сільської  ради

про прийняття проекту рішення з даного питання в цілому)

 

Скринник О.О. винесла на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту рішення з питання «Про внесення змін до рішення  ХХVIII (позачерговаої) сесії   № 256 - VII та затвердження технічної документації    із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у спільну сумісну власність  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Вербівка вул.Дружби, .... гр...... та ....... »

 

ВИРІШИЛИ: рішення № 384 -VII"Про внесення змін до рішення  ХХVIII (позачерговаої) сесії    № 256 - VII та затвердження технічної документації    із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості ) та надання у спільну сумісну  власність  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в с. Вербівка вул.Дружби, ....гр...... та ......» прийняти (додається).

Голосували: „за” –11       
проти” – немає
„утримались” – немає
(результати по
іменного голосування додаються)
(в голосуванні приймає участь
сільський  голова

 

Скринник О.О. повідомила, що порядок денний сорок другої   ( позачергової)   сесії вичерпано. Запитала, чи є зауваження, запитання щодо порядку ведення сесії.

(Зауважень щодо порядку ведення сесії та запитань не надійшло)

Скринник О.О. оголосила  сорок другу  ( позачергову)   сесію Вербівської сільської  ради VII скликання закритою.

                      

 

 

 

              СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                           О.СКРИННИК